Увс аймгийн Завхан сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Санал асуулга (1)

Завхан сумын ИТХ-ын үйл ажиллагаа иргэдэд хүрч чадаж байна уу? (6 нийт санал)
Сумдууд